החזרי מס הנובעים מפיצויי פיטורין

פיצויי פיטורין עשויים להניב החזרי מס כבדים.

הפטור בגין פיצויי הפיטורין:

  1. משכורת חודשית עבור כל שנת עבודה, עד לתקרה של כ 12,000 ש"ח (התקרה מתעדכנת בכל שנה).
  2. המנהל רשאי להגדיל את סכומי הפטור בהתחשב בתקופת השירות של העובד, בגובה שכרו, בתנאי עבודתו ובנסיבות הפרישה (אולם לא מעבר להגבלת סכום הפטור האמור). לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.

תכנון נכון של המס בעת עזיבת מקום העבודה

תכנון נכון קריטי, מאחר ויש השפעה לניצול הפטור של פיצויי הפיטורין, על הפטור של הפנסיה. הפטורים באים זה על חשבון זה.

נוכל ליהנות מכל העולמות. גם לא לפגוע בפטור של הפנסיה וגם לקבל החזרי מס כבדים בגין פיצויי הפיטורין.

הסיבה לכך היא שניתן לפרוס את פיצויי הפיטורין לתקופה של עד 6 שנים ובכך להקטין משמעותית את חבות המס עד כדי קבלת מלא המס חזרה.

לכן,

בכל מקרה בו עוזבים מקום עבודה ומושכים את כספי הפיצויים מומלץ לקבל ייעוץ מקצועי