החזרי מס הנובעים מתרומות

רוב הישראלים תורמים כספים.

חלקם סכומים קטנים, כ 200 ש"ח בשנה וחלקם מאות שקלים בחודש.

חלקם עושים זאת מאהבת הזולת, ורצון לעזור לאחר. וחלקם מונעים מאינטרס אישי.

אבל כולם, זכאים להחזר מס בגין התרומות שלהם למוסד ציבורי מוכר.

התנאים לקבלת החזר מס בגין תרומות

סכום מינימום – 180 ש"ח 

סכום מקסימום – 9,184,000 ש"ח או עד 30% מההכנסה החייבת.

סכום תרומה שעבר את המקסימום ולא התקבל בגינו זיכוי, ניתן להעביר משנה לשנה אך לו יותר משלוש שנות מס

מסמכים נדרשים

לקבלת החזר המס יש לצרף

  1. קבלות מקוריות
  2. טופס 116