החזרי מס להורים החיים בנפרד

​נקודת נקודת זיכוי אחת תינתן להורים החיים בנפרד.

במקרה זה יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה אחת .