החזרי מס לחיילים משוחררים

מי שהשתחרר משירות סדיר מקבל הטבה במס במשך 36 החודשים המתחילים מהחודש שלאחר השחרור.

"שירות סדיר" – שירות באחד מאילו:

  1. צה"ל,
  2. משמר הגבול
  3. משטרה
  4. שירות הלאומי.

שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר.

את ההטבה ניתן לקבל עבור הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, הכנסה מעסק, וכו' … ). ההטבה אינה חלה על הכנסות פסיביות כמו ריבית, שכר דירה או דיבידנד.

היקף הזיכוי:
חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי לשתי נקודות זיכוי – כ 15,600 ש"ח
חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות, זכאית לשתי נקודות זיכוי – כ 15,600 ש"ח
חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים מלאים זכאי לנקודת זיכוי אחת, ששוויה – כ 7,800 ש"ח
חיילת ששירתה פחות מ- 22 חודשים מלאים זכאית לנקודת זיכוי אחת, ששוייה – כ 7,800 ש"ח

ניתן לקבל את ההטבה מהמעסיק.

לשם כך יש להציג לו תעודת שיחרור או תעודת סיום שירות וכן, בטופס 101, לסמן וי במשבצת העוסקת בחיילים משוחררים.

דגש: ההטבה בצורת נקודות זיכוי מפחיתה את סכום המס עד לאפס, אך לא מעבר לכך.