החזרי מס לחיילים משוחררים

מי שהשתחרר משירות סדיר מקבל הטבה במס במשך 36 החודשים המתחילים מהחודש שלאחר השחרור. "שירות סדיר" – שירות באחד מאילו:
  1. צה"ל,
  2. משמר הגבול
  3. משטרה
  4. שירות הלאומי.
שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר. את ההטבה ניתן לקבל עבור הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, הכנסה מעסק, וכו' … ). ההטבה אינה חלה על הכנסות פסיביות כמו ריבית, שכר דירה או דיבידנד. היקף הזיכוי: חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי לשתי נקודות זיכוי – כ 15,600 ש"ח חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות, זכאית לשתי נקודות זיכוי – כ 15,600 ש"ח חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים מלאים זכאי לנקודת זיכוי אחת, ששוויה – כ 7,800 ש"ח חיילת ששירתה פחות מ- 22 חודשים מלאים זכאית לנקודת זיכוי אחת, ששוייה – כ 7,800 ש"ח ניתן לקבל את ההטבה מהמעסיק. לשם כך יש להציג לו תעודת שיחרור או תעודת סיום שירות וכן, בטופס 101, לסמן וי במשבצת העוסקת בחיילים משוחררים. דגש: ההטבה בצורת נקודות זיכוי מפחיתה את סכום המס עד לאפס, אך לא מעבר לכך.