החזרי מס למי שהפריש לקופת גמל

כדי שהיוצאים לפנסיה יחיו בכבוד, מדינת ישראל מעודדת ואף מחייבת הפרשה מהמשכורת לפנסיה.

כחלק מהעידוד, המדינה נתנה גם הטבות מס בגין ההפרשות לקופת גמל לפנסיה.

יש שתי דרכים להפריש לפנסיה:

 1. הפרשה דרך המשכורת –  המעסיק משלם לקופת הגמל מתוך המשכורת.
 2. תשלומים באופן עצמאי – הפרשות "מחוץ לתלוש". תשלומים שהעובד מפריש בעצמו מעבר להפרשות המעסיק.

הדרך לקבל את ההטבות

 1. הפרשה דרך המשכורת – נקבל את הטבת המס בתוך המשכורת על ידי המעסיק.
 2. תשלומים באופן עצמאי
  • בדרך כלל נקבל את ההטבה באמצעות הגשת בקשה להחזר מס. יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
   • אישור על תשלומים לקופת גמל
   • טופס 116
  • אם למעסיק יש אישור קיבוצי מפקיד השומה למתן הנחות לעובדיו נוכל לקבל את הטבת המס במשכורת. לשם כך יש להציג למעסיק אישור על תשלומים לקופת גמל

ניצול מרבי של ההטבה

על מנת לאפשר ניצול מרבי של ההטבה, מס הכנסה מאפשר לנייד אותה בין בני הזוג לפי החישוב המטיב. כל עוד לא דורשים את ההטבה פעמיים.

מי שהפקיד יותר מ 1,644 ש"ח בחודש (עמית מוטב) רשאי לנייד את ההטבה גם לילדו אשר מלאו לו 18 או יותר.

סכומי ההטבה מתעדכנים משנה לשנה