החזרי מס למי ששילם עבור החזקת קרוב במוסד

מי שמשלם עבור קרובו המוחזק במוסד מיוחד זכאי להנחה במס בסך של 35% מהסכומים ששילם (הוא או בן/בת זוגו). בתנאים הבאים:

קרוב –  ילד, בן זוג או הורה

קרוב המזכה בהטבה הוא אחד מאלה:

  1. משותק לחלוטין,
  2. מרותק למיטה בתמידות,
  3. עיוור
  4. בלתי שפוי בדעתו
  5. ילד מפגר.

תנאים לקבלת ההטבה

  1. הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.
  2. הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 167,000 ₪ ואם יש לו בן זוג על 267,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2017).
  3. יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127, טופס 116 א' (בקשה לזיכוי ממס בגין נטול יכולת)
  4. מסמכים המעידים על תשלומים למוסד המיוחד
  5. כל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות.

אין כפל מבצעים

העובד לא יקבל את הזיכוי האמור אם קיבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטול היכולת.