החזרי מס לעולים חדשים

​עולה חדש זכאי להקלות במס במשך 42 חודשים מיום עלייתו/חזרתו ארצה.

ההקלה ניתנת באמצעות נקודות זיכוי נוספות על אלה המגיעות לכל תושב:

  • 3 נקודות זיכוי חודשיות במשך 18 החודשים.
  • 2 נקודות זיכוי חודשיות במשך 12 החודשים הבאים.
  • 1 נקודת זיכוי חודשית במשך 12 חודשים הנוספים.

סך ההטבה המרבי לאורך כל התקופה עומד על 7.5 נקודות זיכוי שנתיות ששוויין כ – 19,500 ש"ח.

ספירת 42 החודשים מתחילה עם קבלת תעודת עולה, ונמשכת ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה.

לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה"ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני.

אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מן השנה שבו עבד.

תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות בחו"ל, אם חזר לארץ בתקופה שבין 16/5/2010 ל-30/9/2012, ייחשב לעולה חדש לעניין נקודות הזיכוי להן זכאי העולה החדש.